Monthly Archives: Octombrie 2015

Din revista Ploc!, Nr.53

premier perce-neige

tête baissée –

le dernier gel


primul ghiocel

face o reverenţă –

ultimul îngheţ

http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/ploc_revue_haiku_numero_53.pdf

Reclame

Concursul revistei HAIKU, 2014

La concursul organizat de revista HAIKU, unul dintre poemele trimise de mine a primit menţiune.  www.revistahaiku.blogspot.ro

Uşă blocată –                          

în casă înfloreşte                        

o muşcată roz

                             

Door locked –  

in the house blooms

a pink geranium

Porte verrouillée –
à l’intérieur fleurit
un géranium rose

Un haiku selectat la tema Mugur de saitul Haikouest

Dès le matin

un bourgeon s’ouvre –

j’écris un haiku

Încă din zori

un mugur se deschide –

scriu un haiku 

www.haikouest.net

Un haiku trimis la un concurs din Japonia

parental home –
in the old cherry tree
only dried fruits

casa părintească –
în bătrânul cireş
doar fructe uscate

În japoneză,  traducerea profesorului  Hidenori Hiruta.

親の家-
桜の古木に
乾いた果実だけ

Diogen Winter Tanka 2013

from early morning
through high snow
advancing
a horse carrying bags
with full of food 
devreme în zori
prin zăpada înaltă
înaintează
un cal cu desagi
plini cu mâncare

Comentarii

Yosano Akiko recommended that we tell the ‘middle of the story’ when writing tanka, and here we have a good example of that technique. We don’t know where or when the story takes place, but it doesn’t matter. The snow is high and bags of food are being carried on horseback; the situation must be a difficult one.
When a poem lacks an overt human prescence, we call it „objective”, but in truth, there is no such thing as „objectivity” in poetry, as this tanka shows. The topic of this poem is hardship, and there’s no need for melodrama or overt commentary to express it. The adroitly chosen details say everything that needs to be said.
Yosano Akiko recomandă pe care le spune „mijlocul poveştii” atunci când scrie tanka, şi aici avem un bun exemplu al acestui procedeu. Noi nu ştim unde sau când povestea are loc, dar nu contează. Zapada este mare şi pungi de alimente se cară călare, situaţia trebuie să fie dificilă.

Atunci când un poem nu are prezenţă umană, îl numim „obiectiv”, dar într-adevăr, nu există nici un astfel de lucru ca „obiectivitate” în poezie, pe care acest tanka să-l arate. Tema acestui poem este despre greutăţi, şi nu este nevoie de melodrama sau comentarii deschis să-l exprime. Detaliile îndemânatic alese spune tot ceea ce trebuie spus. 

Diogen Winter Haiku 2013

village’s hill –
the north wind coloring
the children’s faces

dealul satului
crivăţul colorează
feţele copiilor

seoski brijeg–
sjeverni vjetar obojio
dječja lica

Palmarès MASQUES (février 2014)

 Premiul al treilea la concursul organizat de Haïkouest, având tema Masques.

 

son masque est tombé –

elle couvre son visage

avec sa manche

 

masca i-a căzut –

ea îşi acoperă chipul

cu mâneca

Din Ploc! Nr. 49

la pleine lune

au-dessus du champ enneigé –

un lièvre accourt

luna plină

deasupra câmpului nins –

un iepure-aleargă

http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/ploc_revue_haiku_numero_49.pdf

Din Cirrus: tankas de nos jours

mes yeux

fixes sur la photo

de ma mere –

elle est tellement belle

et souriante

 

ochii mei

fixaţi pe fotografia

mamei mele –

ea e atât de frumoasă

şi zâmbitoare

 

www.cirrustanka.com

Din Ploc!, Nr. 48

ETE – KIGO & RYTHME LIBRE

 

pluie d’été –

dans la grange de grand-mère

des moineaux bavards

 

ploaie de vară –

în garajul bunicii

vrăbii gălăgioase

 

AUTOMNE /KIGO IMPOSE & RYTHME LIBRE

La lune

Le rouge de l’automne

 

le lierre rougit

sur les murs de ma maison –

le ciel est bleu

 

iedera înroşeşte

zidurile casei mele –

cerul e-albastru

  

http://www.100pour100haiku.fr/revue_ploc/ploc_revue_haiku_numero_48.pdf